Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138

„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“

Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола (дизелово гориво) използван в първичното селскостопанско производство

Държавната помощ се предоставя за закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

На земеделския стопанин се възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалния размер на държавната помощ. На възстановяване не подлежи заплатената от земеделския стопанин минимална данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО. 

Приложение 1

Средни разходни норми на дизелово гориво за механизирани дейности по култури и групи култури за една година – в литри за 1 ха, включително изкуствени и постоянни ливади

№ по редГрупи култури / угарКод по ИСАК Среден разход на гориволитри/ хектар
АБВ
1Култури със слята повърхност:Пшеница мека (зимна) – 111011; Пшеница мека (пролетна) – 111012; Еднозърнест лимец – 111013; Двузърнест лимец – 111014; Твърда пшеница – 111020; Ръж (зимна) – 111031; Ръж (пролетна) – 111032; Тритикале (зимно) – 111041; Тритикале (пролетно) – 111042; Ечемик (зимен) – 111061; Ечемик (пролетен) – 111062; Овес (зимен) – 111071; Овес (пролетен) – 111072; Просо – 111080; Ориз – 111100; Маслодайна рапица (зимна) – 122031; Маслодайна рапица (пролетна) – 12203276,6
2Окопни култури:Царевица за зърно – 111050; Сорго – 111090; Захарно цвекло – 121030; Слънчоглед – 122010; Памук – 123010; Царевица за силаж – 131010; Фуражно цвекло – 131020; Захарна царевица – 14113081,4
3Зърнено-бобови култури:Фасул (зърно) – 112010; Нахут – 112020; Грах за зърно (зимен) – 112041; Грах за зърно (пролетен) (вкл. фуражен) – 112042; Бакла за зърно – 112050; Леща – 112060; Соя – 122040; Фъстъци – 122050;57,4
4Фуражни култури:Едногодишни зърнено-житни – 131030; Едногодишни зърнено-бобови – 131040; Фий – 131041; Репко – 131043; Смесени едногодишни – 131050; Едногодишни фуражни зеленчуци – 131060; Люцерна – 132021; Детелина – 132022; Звездан – 132023; Еспарзета – 132024; Лупина – 13202542,2
5Постоянни ливади за сено (естествени или изкуствени):Изкуствени ливади – житни – 132010; Изкуствени ливади – бобови – 132020; Изкуствени ливади – смесени – 132030; Ливади за косене – 315000; Постоянно затревени площи, поддържани в състояние, годно за паша или косене – 31600035,0
6Зеленчукови култури:Домати (на открито) – 141013; Пипер (на открито) – 141023; Патладжан – 141030; Краставици (на открито) – 141043; Корнишони на открито – 141045; Картофи – 150000; Домати (оранжерийно производство) – 181010; Пипер (оранжерийно производство) – 181030; Краставици (оранжерийно производство) – 181040157,0
7Други зеленчуци:Тикви за семки – 122080; Тиквички – 141050; Тикви – 141060; Дини – 141070; Пъпеши – 141080; Зелен фасул – 141090; Зелен грах – 141100; Зелена бакла – 141110; Бамя – 141120; Главесто зеле – 142010; Карфиол – 142020; Броколи – 142030; Салата – 142040; Марули – 142050; Спанак – 142060; Копър – 142080; Моркови – 143010; Магданоз – 143020; Целина – 143030; Салатно цвекло – 143040; Репички – 143050; Ряпа – 143060; Лук – 144010; Чесън – 144020; Праз – 144030; Арпаджик – 144040; Артишок – 146010; Аспержи – 146020; Листностъблени зеленчукови култури (оранжерийни площи) – 182000; Кореноплодни зеленчукови култури – 183000  59,2
8Овощни култури: Овощни видове – 220000; Семкови овощни видове – 221000; Ябълки – 221010; Круши – 221020; Дюли – 221030; Костилкови овощни видове – 222000; Сливи – 222010; Праскови/нектарини – 222020; Кайсии/зарзали – 222030; Череши – 222040; Вишни – 222050; Дрян – 222060157,0
9Ядкови (черупкови) видове:Ядкови (черупкови) видове – 223000; Орехи – 223010; Бадеми – 223020; Лешници – 223030; Кестени – 223040; Шам-фъстъци – 223050  49,0
10Ягодоплодни:Ягоди – 224010; Малини – 224020; Къпини – 224030; Френско грозде – 224040; Арония – 224050; Касис – 224060; Актинидия (киви) – 224070; Бодливо грозде – 224080; Боровинки – 224090; Смокини – 224095135,5
11Лозя:Лозя – 210000; Винени – 211000; Десертни – 212000135,5
12Маслодайна роза – 231010157,0
13Медицински и ароматни култури:Анасон – 124010; Резене – 124015; Кориандър – 124020; Валериана  – 124040; Босилек – 124050; Бял трън – 124060; Лайка – 124070; Черна мерудия – 124100; Синап – 131044; Многогодишни медицински и ароматни култури – 230000; Медицински и ароматни култури – 231000; Лавандула – 231020; Мента – 231030; Блатно кокиче – 231050; Бял риган – 231070; Ехинацея – 231080; Жълт мак – 231090; Хизоп – 231110; Маточина – 231130; Мащерка – 231140; Медицинска ружа – 231150; Непета – 231170; Пелин – 231180; Розмарин – 231200; Салвия – 231210; Шипка – 231230Технически култури:Хмел – 121010; Тютюн – 121020; Сусам – 122020; Лен маслодаен – 122060; Лен влакнодаен – 123020; Коноп – 12303069,0
14Разсадници за трайни насаждения:Разсадници – 240000; Лозов посадъчен материал – 241000; Овощен посадъчен материал – 242000; Разсадници за декоративни растения – 243000Площи за производство на посевен и посадъчен материал: Захарно цвекло – 171010; Фуражно цвекло – 171020; Хмел – 171030; Тютюн – 171040; Медицински и ароматни култури – 173000; Зеленчуци – 174000; Ягодоплодни – 175000; Цветя – 176000Цветя:Цветя, отглеждани за рязан цвят – 161000; Цветя, отглеждани за луковици – 162000; Саксийни култури – 163000; Декоративни храсти – 164000; Цветя и декоративни растения – 186000; Цветя – 18610057,0
15Площи с угари и други земеделски културиПлощи с угари – 190000;Други зърнено-житни – 111110; Други зърнено-бобови – 112030; Други индустриални култури – 121040; Други маслодайни култури – 122070; Други медицински и ароматни култури – 124110; Други фуражни зеленчуци – 131070; Други фуражни култури – 131080; Други плодови зеленчукови култури – 141140; Други листно-стъблени култури – 142070; Други кореноплодни култури – 143070;Други многогодишни зеленчукови култури – 146030; Други декоративни растения – 165000; Други индустриални култури -171050; Други зеленчукови култури – 185000; Други семкови овощни видове – 221050; Други костилкови овощни видове – 222070; Други ядкови (черупкови) овощни видове – 223060; Други ягодоплодни култури – 224100; Други овощни култури – 225000; Други многогодишни ароматни култури – 23124029,0

Бенефициенти

Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:

  • Да са регистрираният земеделски стопанин следва да има заверена регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ, както и за предходната стопанска година;
  • Да нямат изискуеми публични задължения;
  • Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
  • Да не са в производство по ликвидация;
  • Да не са предприятия в затруднено положение, по смисъла на член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 651/2014;
  • 4.1.6. Да не са получили друго публично финансиране за същите приемливи разходи. Помощта не може да се натрупва за същите приемливи разходи с:

– помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от договора за функционирането на Европейския съюз;

– минимална помощ, съгласно регламентите за помощи от типа de minimis;

– финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020;

– всяка друга публична финансова помощ от държавния бюджет, общинските бюджети и/или бюджета на Европейския съюз.

  • Да имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ; земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Механизъм за предоставяне на помощта и контрол по схемата

За участие в схемата земеделският стопанин подава заявление по образец, в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица, в срок от 29.08.2022 г. до 21.09.2022 г. Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактури

(по образец, Може да изтеглите)

за закупен газьол и удостоверение за липса на изискуеми публични задължения, в случаите когато при служебна проверка се установи, че земеделският стопанин има изискуеми публични задължения. При установени технически грешки, същите могат да бъдат коригирани в рамките на периода за прием на заявления. След приключване на приема, корекции не се допускат.

Видът и площите на културите, съответно видът и броят на животните, се попълват в заявлението автоматично от софтуер и представляват допустимите за подпомагане площи по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и установеният брой животни по схемите за обвързано подпомагане за животни. За видовете и категории селскостопански животни, неподлежащи на подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни, информацията (по отношение на броя) се взима от анкетния формуляр на земеделския стопанин, който се попълва при (пре)регистрация по Наредба № 3/1999 г. Наличието на регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност се проверява (автоматично от модула за прием на заявления) в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Максимално допустимото количество газьол в литри, за който може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на  индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни/Интегрираната информационна система.

Държавен фонд „Земеделие“ определя максимално допустимото количество газьол (в литри), за което може да се възстанови част от стойността на акциза на газьола, след извършване на проверките по чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Закупуването на газьола се доказва с фактури. Фактурите за закупения газьол се съхраняват от земеделските стопани в срок 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите.

За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри, която е по-ниската от:

  • максимално допустимото количество газьол, и
  • количеството закупен газьол по фактури.

Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула:

ОСА=ОРП/∑ИГКи,

където:

ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол;

ОРП е общият размер на държавната помощ;

ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри, или

Националната агенция за приходите (НАП) извършва проверка на фактурите за закупен газьол, по ред определен със съвместна инструкция на министъра на финансите и министъра на земеделието, храните и горите. Националната агенция за приходите проверява съответствието на данните от фактурите, по които земеделските стопани са заявили закупен газьол, с данните посочени в дневниците за продажби на съответните доставчици по всяка фактура

За определяне на индивидуалната годишна квота се взема предвид само количеството газьол от фактури, фигуриращи в дневниците за продажби на съответните доставчици.

Инструкции за попълване на описите на фактурите за закупен газьол

по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”

Графа в описаИнструкции за попълванеЧесто срещани грешки *
Графа (1) Номер Вписва се поредния номер в списъка.Няма.
Графа (2)Идентификационен номер на земеделския стопанин (ЕИК по ЗТР; БУЛСТАТ; ЕГН; ЛНЧ) Вписва се идентификационния номер на земеделския стопанин, както следва: – за физически лица – ЕГН или БУЛСТАТ (когато БУЛСТАТ-ът е различен от ЕГН-то земеделският стопанин трябва да направи справка с търговеца на гориво и/или с НАП с кой идентификатор е вписан от страна на търговеца в неговия дневник за продажби);- за физически лица чужденци – личен номер на чужденец (ЛНЧ);- за юридически лица и ЕТ – ЕИК.  Когато земеделският стопанин не е регистриран по ЗДДС, при издаване и отразяване на фактурите в регистрите по чл. 124 от ЗДДС се посочва номера по чл. 84 от ДОПК. Следва да бъдат описани само фактурите, издадени на регистрирания земеделски стопанин, който кандидатства за помощта. ЕГН с повече или по-малко от 10 символаЕИК с повече или по-малко от 9 символаВ описа кандидатът е посочил един идентификационен номер, а в дневниците за продажби на доставчиците на гориво фигурира с другПосоченият идентификационен номер не съответства на земеделския стопанин 
Графа (3) Номер на фактурата/ дебитното известие  Вписва се номера на фактурата за закупено гориво.Неточно/непълно изписване на номера на фактуратаОписани са документи от друг тип (напр., кредитни известия, протоколи за вътрешни продажби, проформа фактури) 
Графа (4)Дата на документа  Вписва се датата на фактурата, която трябва да е в периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.Датата е извън периода 01.01.2021 – 31.12.2021Датата е неточно/непълно изписана 
Графа (5)Идентификационен номер по ДДС на лицето, издател на фактурата (доставчик) Вписва се идентификационния номер по ДДС на лицето, издател на фактурата (доставчика гориво) – така както е изписан на фактурата.ЕИК с повече или по-малко от 9 символаЕИК, на което при копирането в редовете са се получили поредни номера – напр. 111111111, 111111112, 111111113 и т.н. 
Графа (6) Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС (общо по фактурата) Вписва се общия размер на данъчните основи за облагане с ДДС (общо по фактурата). В случай, че са закупени повече от един артикул (газьол и други продукти), това е общата сума (без ДДС) по фактурата (т.е. сумата отговаряща на стойността без ДДС за всички закупени стоки). Размерът на данъчната основа трябва да е изписан така както е записан във фактурата. Посочена е общата стойност на фактурата (т.е. данъчна основа+ДДС)При закупуване на повече от един продукт, е посочена данъчната основа само по отношение на закупения газьолРазмерът на данъчната основа не е изписан така както е записан във фактурата 
Графа (7)Всичко начислен ДДС Вписва се начисления ДДС (общо по фактурата). В случай, че са закупени повече от един артикул (газьол и други продукти), това е общата сума на начислен ДДС по фактурата (т.е. сумата отговаряща на ДДС върху всички закупени стоки).Размерът на ДДС трябва да е изписан така както е записан във фактурата. Посочена е общата стойност на фактурата (т.е. данъчна основа+ДДС)При закупуване на повече от един продукт, е посочен ДДС само по отношение на закупения газьолРазмерът на ДДС не е изписан така както е записан във фактурата 
Графа (8) Литри газьол Вписва се количеството закупен газьол, в литри. Когато се налага изписването на десетична запетая, да се използва символа за десетична запетая – на стандартна клавиатура се намира под цифрата „3“ в дясната част на клавиатурата (numeric pad).Да не се използват никакви допълнителни символи за разделяне на литрите когато са над 999 (точки, запетаи, интервали).  Количеството е изписано в тонове или килограми  Неточно изписване на количеството литри – напр. 20.000 литра вместо 20000 литра, или обратното – 20000 литра вместо 20.000 литра и др. 

* Моля имайте предвид, че списъкът не е изчерпателен и e възможно да бъдат идентифицирани и други видове грешки.

Прочети още

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини