Директни плащания Кампания 2022

Директни плащания 2022

  • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне –отвори документа 
  • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне –отвори документа 
  • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне –отвори документа 
  • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне –отвори документа 
  • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне –отвори документа 
  • Заповед РД 09-503/27.04.2022 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ за кампания 2022 г. –отвори документа 
  • Заповед РД 09-493/20.04.2022 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ за кампания 2022 г. –отвори документа 
  • ЗАПОВЕД № РД09-443 от 18.04.2022г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на НАРЕДБА № 5 от 2009г. по Мярка 12, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. –отвори документа 

Дата

Заглавие

Публикувано

Календар
Субсидии
Видео
Новини