август, 2023

Акциз за нафта за 2023 г.

28авг.Целодневен20септ.Акциз за нафта за 2023 г.

Детайли за приема на документи

Срокът за подаване на заявления за държавната помощ за 2023 г. се предвижда да бъде в периода от 28.08.2023 г. до 20.09.2023 г. и се определя със заповед на министъра на земеделието и храните.

Срок

28 август - 20 септември 2023 г.

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини