Безвъзмездна помощ по 2 мерки за фермерите от плана за възстановяване

мартБезвъзмездна помощ по 2 мерки за фермерите от плана за възстановяванеМесечен (март)(GMT+02:00)

Детайли за приема на документи

Oт края март 2023 година стартира прием на документи по две конкретни мерки – „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“.

Приемът на документи ще продължи 60 дни, а очаквания срок за подписване на договори с одобрените кандидати ще бъде до края на септември тази година.

По първата мярка може да се кандидатства за различна земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, комбайни, косачки, челни товарачи, плугове, сеялки, брани, култиватори, балировачки, хедери, торачки, пръскачки, ремаркета и др.

По тази мярка попадат и проекти, свързани с подготовка на продукцията за продажба: съхранение, сортиране, маркиране и опаковане на селскостопански  продукти, вкл. прилежащ към тях софтуер, както и всичко необходимо във връзка с почистване и подготовката за съхранение.

Втората мярка е „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства

Особено подходяща за всички стопани, които залагат на поливното земеделие Ще се финансират проекти, свързани с рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация (тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, генератори, водни помпи, филтърни възли и др).

Виж още от линка по-долу. Веднага щом има ясни дати и условия ще бъдат публикувани!

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини