Това е повтарящо се събитие

Декларация за Съхранение на зърно

03юлиЦелодневенДекларация за Съхранение на зърноИнформацията се предоставя до 3-то число на следващия месец на хартиен носител или по електронен път.(Целодневен: неделя)(GMT+03:00) ОрганизаторОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Детайли за приема на документи

Информацията се предоставя до 3-то число на следващия месец на хартиен носител или по електронен път. При попълване на колоната количество за наличните количества от пшеница се посочва общо количество.

Забележка: В колона „налично зърно извън ОСЗ“, се посочва количеството зърно, което не е декларирано по чл.58о,ал.1 в обектите за съхранение на зърно.

Декларацията се подава всяко тримесечие: за I-во трим. до 3-ти април; за II-ро трим. до 3-ти юли; за III-то трим. до 3-ти октомври; за IV-то трим. до 3-ти януари. За месец юли и август, декл. за произведената и наличната пшеница се подават до 3-то число на следващия месец.  В колоната за произведеното зърно се посочват количествата произведено зърно с натрупване от предходното тримесечие или месец, а в колоната за налично зърно в земеделското стопанство се посочват към момента на декларирането.

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини