Декларира се произведеното количество слънчоглед, царевица и соя

30ное.ЦелодневенДекларира се произведеното количество слънчоглед, царевица и сояПравилото важи за всеки производител, който отглежда над 5 дка зърнени култури(Целодневен: сряда)(GMT+02:00) Срокдо 30 ноември 2022 година

Детайли за приема на документи

До 30 ноември 2021 г. се подава декларация Приложение №3 за количеството произведено зърно от слънчоглед, царевица, соя. 

Производителите на оризова арпа подават произведените количества съгласно Приложение №5.
     
Когато фермерът произвежда зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено във всяка една от тях, в съответната ОД  „Земеделие” по местонахождението на площите за производство за съответната реколтна година. 

Декларациите се подават ежегодно:

Срок

до 30 ноември 2022 година

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини