май, 2024

ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ - TUTA ABSOLUTA

15майЦелодневен14окт.ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ - TUTA ABSOLUTA

Детайли за приема на документи

Цел на помощта – ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен-миниращ молец-Tuta absoluta, по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии.

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи домати в оранжерии, по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на  вредителя по културата домат.

            При доказано от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с лабораторен анализ, масово намножаване на вредителя по други зеленчукови култури (пипер, патладжан, картофи), отглеждани в оранжерии, помощта се предоставя и за тях.

V. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

1. Срок за подаване на заявления: от 15 май 2024 г. до 14 октомври 2024 г.

            2. Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1. и т. 2. от Раздел ІІІ на настоящите указания: до 31 октомври 2024 г.

3. Срок за изплащане на средствата: до 16 декември 2024 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срок

от 15 май 2024 г. до 14 октомври 2024 г.

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини