Детайли за приема на документи

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ – ИЗМЕНЕНИЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

сигуряване на ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн, за да се смекчат негативните ефекти на руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, и да се осигури непрекъснатостта на икономическата дейност.

4. Срокове на помощта (Допълнение с решение на УС, Протокол № 212 от 26.04.2023 г.)

4.1. Срок за подаване на заявленията – от 3 април до 13 април 2023 г.

4.1.1 Срок за допълнителен прием на заявления – от 15 до 19 май 2023 г.

4.2. Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 1.4. на Раздел II от настоящите указания: до 21 април 2023 г.

4.2.1 Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 1.4. на Раздел II от настоящите указания по допълнителния прием: до 26 май 2023 г.

4.3. Срок за изплащане на помощта: до 28 април 2023 г.

4.3.1 Срок за изплащане на помощта по допълнителния прием: до юни 2023 г.

4.3.2 Срок за доплащане на помощта, във връзка с изменение на ставките по т. 8, на Раздел I: до31 юли 2023 г. (Допълнение във връзка с решение на УС, Протокол № 215 от 13.07.2023 г.)

4.3.3 Срок за доплащане на помощта, във връзка с изменение на ставките по т. 8, на Раздел I и подписания на 20.09.2023 г. Меморандум между Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните и Инициативния комитет за провеждане на общонационален земеделски протест: до 30 септември 2023 г. (Допълнение във връзка с решение на УС на ДФЗ, Протокол № 218 от 26.09.2023 г.)

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

https://www.dfz.bg/documents/20121/817324/Ukazaniq+DFZ+Ukraina+AGRI+2023_IZMENENIE+BUDJET+426+mln.+STAVKI_Publikuvane.docx/d78c2d4b-5863-2a74-a367-a7b9275ac55d?t=1695735286241

Срок

30 септември 2023


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/rbhlzsy1/calendar.nivabg.com/wp-content/plugins/eventON/includes/calendar/views/html-eventcard-related.php on line 63