Eлектронно подаване на документи за реализация към ИСАК до 30 октомври 2022 г. включително.

30окт.ЦелодневенEлектронно подаване на документи за реализация към ИСАК до 30 октомври 2022 г. включително.Животновъдите въвеждат данните за реализирана продукция по схемите за обвързано подпомагане вече и в СЕУ(Целодневен: неделя)(GMT+03:00) Срок30 октомври

Детайли за приема на документи

Животновъдите въвеждат данните за реализирана продукция по схемите за обвързано подпомагане вече и в СЕУ

   Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) предоставя нова възможност на кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2022 г., чрез която могат да докажат произведената и реализирана от тях продукция (мляко и млечни продукти, както и реализираните на пазара животни) през Системата за електронни услуги (СЕУ). Това гласи Заповед  на изпълнителния директор на Фонда.

   Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може от офиса или от вкъщи да въведе и изпрати към ИСАК електронна информация от счетоводните документи, с които да докаже произведената и реализирана от него продукция. Това става чрез попълване на електронния опис в СЕУ. Системата е разработенa с цел улесняване на земеделските стопани и минимизиране на грешките при попълването на досега достъпния електронен опис.

   Въведената информация постъпва и се зарежда в ИСАК към шестте схеми за обвързани с производство животни (ДПЖСК, ЕЖСК мляко, ЕЖСК месо, СМлК, СМКЮ и Биволи), за които стопанинът кандидатства. След това кандидатът е необходимо да посети лично областна дирекция на Фонда. Там той заверява с подпис въведените данни и приложените от него документи, с които отчита реализация на продукцията. На място стопанинът подписва и декларацията по чл. 27в, ал. 4  на Наредба 3 от 17.02.2015 г., което се явява последен етап от процедурата по прием.

   С цел да бъдат обработени всички електронно подадени декларации през СЕУ от експерти в областните дирекции на Фонда (ОД на ДФЗ – РА), кандидатите ще имат възможност за електронно подаване на документи за реализация към ИСАК  до 30 октомври 2022 г. включително.

   Към 20 октомври 2022 г. са се явили само 60% от всички кандидати, които трябва да докажат реализация за получаване на подпомагане за Кампания 2022.

   Припомняме, че периодът за отчитане на реализирана и произведена продукция е до 31 октомври 2022 г. Документите за Кампания 2022 следва да са издадени в периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. Те са описани в чл. 27а и чл. 27б от НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г.

   Земеделски стопани, които все още нямат индивидуален профил, могат да получат достъп до СЕУ след регистрация в системата чрез подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ на https://seu.dfz.bg/ и потвърждение за идентификация на кандидата чрез ОД на ДФЗ.

   За улеснение на фермерите в СЕУ е  публикувано и ръководство за попълването на документите в системата. То може да бъде намерено в секция „Ръководство за потребителя“.

   При нужда от допълнителна информация за работа със СЕУ потребителите могат да използват и платформата за „Въпроси и мнения“ от меню „Обратна връзка и помощ“.

Срок

30 октомври

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини