Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

21юлиЦелодневенХуманно отношение към животните и антимикробна резистентност(Целодневен: петък)(GMT+03:00) Срок21 юли 2023

Детайли за приема на документи

До 21 юли 2023 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по интервенцията Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност, включваща дейностите осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните и осигуряване на свободно отглеждане на открито. Приемът е обявен със Заповед № РД09-661/30.06.2023 на Министъра на земеделието.
Субсидиите се отпускат под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица.

Срок

21 юли 2023

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини