Изплащане НР Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (ПРИПДСО/НР)

20мартЦелодневен10апрИзплащане НР Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (ПРИПДСО/НР)(Целодневен)(GMT+02:00) Срокочаквано плащане 20 март - 10 април 2024 г.

Детайли за приема на документи

Срок

очаквано плащане 20 март – 10 април 2024 г.

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини