Корекции в дневниците за паша

08яну.Целодневен12Корекции в дневниците за паша(Целодневен) Срокянуари

Детайли за приема на документи

По повод питане на читатели дали след 31 декември на предходната година могат да коригират дневниците си по интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ-АМР) с дейност „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“, от фонд „Земеделие” отговориха, че нормативите не позволяват, но, ако има технически грешки с прикачването на цялата документация, тогава фермерите могат да се поправят. Пише sinor.bg

Пълният отговор от фонда гласи следното – „предоставянето на дневник за извършена ежедневна паша от кандидатите, заявили подпомагане по интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ-АМР) с дейност „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“, е регламентирано с чл. 75 на Наредба 10 за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, обнародвана на 27 юни 2023г.. Там е записано, че изискуемите документи се подават в периода от 1 до 31 декември в годината на кандидатстване чрез СЕУ. След определения срок за прием не е възможно да се приемат нови или коригират вече подадените декларации”. След като приемът приключи обаче, експерти от областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ОД на ДФЗ) трябва да валидират предоставените документи в СЕУ. В случай на установени грешки от технически характер (например прикачен грешен файл на заверения дневник или непълен такъв) стопаните имат възможност да предоставят актуалния документ в областните дирекции на ДФЗ.

Колкото до дневниците и разходооправдателните документи, които фермерите трябва да подават по интервенциите Еко-ЗВПП и Еко-НИП за Кампания 2023 (същf се представят в периода от 1 до 31 декември в годината на подаване на заявлението), отговорът от ДФЗ е следният –  „тези документи се подават само онлайн чрез СЕУ по утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ декларация и опис по образец. След определения срок за прием не е възможно да се приемат нови или коригират вече подадените декларации”.

Срок

януари

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини