Детайли за приема на документи

СРОК

До 15 август заинтересованите лица могат да се правят промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

ДОКУМЕНТИ

Общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, включително в цифров вид.


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/rbhlzsy1/calendar.nivabg.com/wp-content/plugins/eventON/includes/calendar/views/html-eventcard-related.php on line 63