юни, 2024

Това е повтарящо се събитие

Краен срок за обявявяване на доходи за ЕТ

30юниЦелодневенКраен срок за обявявяване на доходи за ЕТ

Детайли за приема на документи

До края на юни земеделските стопани, които са избрали да бъдат облагани като еднолични търговци (ЕТ), могат да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък. 

Срок

30 юни 2023

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини