януари, 2024

Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н)

01яну.Целодневен31Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н)

Детайли за приема на документи

чл. 26, ал. 2, т. 5 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Документи за сертифициран и стандартен посадъчен материал за насажденията, които са създадени след 14.03.2023 г. 

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ЗА ПЛОДОВИ НАСАЖДЕНИЯ ДО ВСТЪПВАНЕТО ИМ В ПЛОДОДАВАНЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Право на подпомагане имат земеделските стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове и с плодови насаждения от следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде.

Условия за кандидатстване:

Заявените площи подлежат на подпомагане, когато:
1.    са заети с малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде, които не са встъпили в плододаване и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура от малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде или изброените култури са плододаващи, се считат за наддекларирани;
2.    отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;
3.    при отглеждането на насажденията са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, които се установяват при проверка на място (чрез инспекция на земеделското стопанство и/или методи за дистанционно наблюдение);
4.    насажденията не са встъпили в период на плододаване към последната дата за подаване на заявления за подпомагане съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

Разсадниците на овощни насаждения нямат право на подпомагане по интервенцията

Насоки за кандидатстване:

За десертно грозде право на подпомагане по интервенцията имат следните сортове: Болгар; Брестовица; Чауш; Дружба; Гарант; Хибрид VI-4; Italia (Muscato Italia ) - 318; Кондарев 6; Надежда; Наслада; Перл дьо Ксаба (Перла); Плевен; Плевенски фаворит; Приста; Ранно без семе; Разакия бяла; Русенско без семе; Ряхово; Супер ран болгар; Sultanina - 919; Alphonso Lavallee - 319; Кралски Рубин; Cardinal - 80; Дунав; Flame seedless; Кондарев10; Лисича опашка; Michele Palieri; Мир; Muscat de Hambourg - 202; Мискет плевенски; Мискет русенски; Разакия черна; Русалка 3; Сияна; Тангра; Велика; Зорница или сортовете десертно грозде, включени в Общия каталог на държавите-членки на Европейския съюз до 1 март 2023 г. Нямат право на подпомагане по интервенцията площи, които са включени в регистъра по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки.

Документи за изпълнение:

Документи за изискването за посадъчен материал
Изискването се удостоверява чрез представяне на документи за закупен посадъчен материал. Документите са както следва:
⦁    за сертифицирания овощен посадъчен материал - сертификат по чл. 42, ал. 7 от Закона за посевния и посадъчния материал, етикет по чл. 13, ал. 5 или придружителен документ по чл. 13а от Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;
⦁    за стандартния овощен посадъчен материал - етикет по чл. 10, ал. 4, документ на производителя или търговеца по чл. 13, ал. 1, т. 1 или етикет за дребни производители и търговци по чл. 14 от Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;
⦁    за сертифицирания лозов посадъчен материал - сертификат по чл. 49, ал. 7 от Закона за посевния и посадъчния материал или официален етикет по чл. 18 от Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал;
за стандартния лозов посадъчен материал - официален етикет по чл. 18, ал. 3, т. 3 от Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал.

Срок

от 1 до 31 януари 2024г.

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини