От 15 май 2024 г. до 10 юни 2024г.произв. на картофи подават документи по схемата за борба с теления червей От 15 май 2024 г. до 10 юни 2024г.

17май13:1913:19От 15 май 2024 г. до 10 юни 2024г.произв. на картофи подават документи по схемата за борба с теления червей От 15 май 2024 г. до 10 юни 2024г.13:19 - 13:19(GMT+03:00) СрокОт 15 май 2024 г. до 10 юни 2024г.

Детайли за приема на документи

От 15 май 2024 г. областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приемат заявления от производителите на картофи по схемата за държавна помощ за мерките срещу теления червей. Стопаните могат да подават документи в срок до 10 юни тази годинаДо 10 юни те трябва да представят и отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок за изплащане на помощта е 28 юни 2024 г.

Бюджетът по помощта е 2 млн. лв. за 2024 г. 

Целта на схемата на държавна помощ е ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) в България. 

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за контрол на посочения вредител, които са обект на Националната програма (Програмата) от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).
Размерът на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae), утвърдени в Програмата, но не повече от 1 200 лв./ха, с ДДС.

Срок

От 15 май 2024 г. до 10 юни 2024г.

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини