От 15 май до 14 октомври 2024 г. ДФЗ ще приема документи по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”.

14май14:0514:05От 15 май до 14 октомври 2024 г. ДФЗ ще приема документи по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”.14:05 - 14:05(GMT+03:00) СрокОт 15 май до 14 октомври 2024 г.

Детайли за приема на документи

Срокът за отчитане и представяне на документи е  до 31 октомври, а за изплащане на средствата – 16 декември 2024 г.

ФЗ отпуска 500 хил. лв. по схемата за контрол на Доматения миниращ молец тази година. Ресурсът е утвърден с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”.

Подпомагането има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец. Размерът на помощта е до 100% от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии за домати, но не повече от 3 500 лв. на хектар с включено ДДС, годишно.

Указанията по помощта са публикувани на сайта на ДФЗ.

Срок

От 15 май до 14 октомври 2024 г.

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини