Приеми през април

апрПриеми през априлвижте приемите през месец априлМесечен (април)

Детайли за приема на документи

01-10 април се очакват плащания по схема за Обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

10-20 април се очакват плащания по схема за Зелени директни плащания (ЗДП)

От 11 април до 13 май животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

15-20 април се очакват плащания по Мярка 11 „Биологично земеделие“ при условие, че към 28 февруари е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от МЗХГ.

От 21 април до 20 май стартира Ковид помощта за земеделските стопани (Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, както и Плодове, зеленчуци, маслодайна роза и ориз)

От 26 април до 5 май животновъдите и пчеларите могат да подават заявления помощ за унищожени животни и пчелни семейства

26 април Старт на поливния сезон. Можете да подадете заявление за издаване на удостоверение за поливност. Изтегли ТУК

Прием документи за помощта за борба с Доаматен миниращ молец

От 09 март до 15 май се подават заявления за Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи

Земеделските производители – физически лица подават до 30 април Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ з за доходите на физическите лица

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини