Приеми през август

01авг.ЦелодневенПриеми през август(Целодневен: понеделник)(GMT+03:00)

Детайли за приема на документи

До 5 август ОД Земеделие определя комисии за скл. на споразумения (Няма адм. задължения от ваша страна) ВИЖ ТУК

До 15 август се подават заявления за плащане по Пчеларската програма

До 15 август се правят промени в предварителните регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. В този срок се чистят така наречените „Застъпвания“. Корекциите Общинска служба земеделие.

До 20.08 – Общинска служба „земеделие“ определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ няма административни задължения.

От 29 август до 21 септември тече прием по държавна помощ за отстъпка от акциза за газьола.

До 29 август включително е периодът на задържане на животните, заявени за обвързано с производството подпомагане с изключение на преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки обвързана с производството, където срокът е 18 септември.

До 30 август се сключват Споразумения за ползване по Чл. 37в, ал.2 ЗСПЗЗ и за „Бели петна“

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини