Приеми през февруари

февр.Приеми през февруаривижте приемите през февруариМесечен (февруари)(GMT+02:00)

Детайли за приема на документи

От 17 февруари до 11 март се отваря прием по de minimis за земеделските стопани, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки.

От 17 февруари до 14 март се подават заявления по схемата за „Зимни пръскания“. (1ви прием)

20-28 февруари се очакват плащания по Мярка 10 “Агроекология и климат“ (само за животни – направления: Застрашени от изчезване местни породи и Пасторализъм). Останалите направления ще бъдат оторизирани през месец Април.

От 20 февруари се подават документи по програмата за Доматен миниращ молец за оранжерийни зеленчуци

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини