Приеми през февруари

февр.Приеми през февруаривижте приемите през февруариМесечен (февруари)

Детайли за приема на документи

От 17 февруари до 11 март се отваря прием по de minimis за земеделските стопани, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки.

От 17 февруари до 14 март се подават заявления по схемата за „Зимни пръскания“. (1ви прием)

20-28 февруари се очакват плащания по Мярка 10 “Агроекология и климат“ (само за животни – направления: Застрашени от изчезване местни породи и Пасторализъм). Останалите направления ще бъдат оторизирани през месец Април.

От 20 февруари се подават документи по програмата за Доматен миниращ молец за оранжерийни зеленчуци

Приложение от NivaBG.com

Календар
Наръчници
Видео