Приеми през януари

яну.Приеми през януаривижте приемите през януариМесечен (януари)(GMT+02:00)

Детайли за приема на документи

01 – 31 януари доказване на Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и
чесън)

20 – 31 януари се очакват доплащания (втори транш) по ПНДЖ1 (говеда и биволи) и ПНДЖ3 (овце майки и кози майки)

24 януари утвърждава се годишна лихва в размер на 2,5% за отпусканите пряко от Фонда инвестиционни кредити за 2022 г.

До 31 януари тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis.

През целия месец януари да не се забравя да се следи крайният срок за рентните плащания по заповедта от октомври Внасяне на рентно плащане по чл. 37в, ал. 3, т. 2 („Бели петна“). Срокът е три месеца от издаване на заповедта

До 31 януари директора на ОДЗ определя размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по методика, одобрена от министъра на земеделието и се качва на електронната страница на съответната областна дирекция „Земеделие“.

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини