Приеми през ноември

01ное.Целодневен30Приеми през ноемвривиж списък с приемите през ноември(Целодневен)

Детайли за приема на документи

01-10 ноември се очакват плащания по Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 1ви транш

Декларира се произведеното количество слънчоглед, царевица и соя

До 5 ноември Комисия от ОД Земеделие определя мери и пасища

До 30 ноември трябва да бъде прибран памукът, за да бъде земеделският производител допустим за подпомагане по схемата

Responses

Календар
Наръчници
Видео