Приеми през октомври

окт.Приеми през октомвривиж списък с приемите през октомвриМесечен (октомври)

Детайли за приема на документи

1 ОКТ ДО 31 МАЙ 2023 Г. ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ Земеделските стопани Попълва се Анкетна карта, за да се завери регистрационната карта ЗП ВИЖ ТУК

До 03 октомври се подава Декларация за Съхранение на зърно

От 05 до 31 октомври Документите за доказване на реализирано мляко ( обвързано подпомагане за животни)

От 10 октомври се обявява чрез заповед разпределението на земи от поземл. фонд в Общинска Служба Земеделие и Областна Дирекция Земеделие ВИЖ ТУК

До 14 октомври се приемат документи за „Зимните пръскания“ ВИЖ ТУК

20-31 октомври се очакват плащания по Схема за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1) – 1ви транш

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини