септември, 2022

Приеми през септември

01септ.ЦелодневенПриеми през септември

Детайли за приема на документи

До 15 септември Комисия от ОДЗ съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви Чл. 37в, ал.3 ЗСПЗЗ

До 18 септември включително е периодът на задържане на животните, заявени за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки обвързана с производството.

До 30 септември животновъдите кандидатствали за направление месо трябва да са реализирали на пазара животни, съответстващи на най-малко 0.2 животни от същия вид на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на 2021 г. на 2022 г.

До 30 септември се Подава декларация за произведеното количество пшеница, ечемик, ръж, тритикале и рапица

Подаване на дневниците за растителна защита

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини