Приеми през септември

01септ.ЦелодневенПриеми през септември(Целодневен: четвъртък)

Детайли за приема на документи

До 15 септември Комисия от ОДЗ съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви Чл. 37в, ал.3 ЗСПЗЗ

До 18 септември включително е периодът на задържане на животните, заявени за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки обвързана с производството.

До 30 септември животновъдите кандидатствали за направление месо трябва да са реализирали на пазара животни, съответстващи на най-малко 0.2 животни от същия вид на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на 2021 г. на 2022 г.

До 30 септември се Подава декларация за произведеното количество пшеница, ечемик, ръж, тритикале и рапица

Подаване на дневниците за растителна защита

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини