януари, 2024

Семинар "Професионално пчеларство"

25яну.ЦелодневенСеминар "Професионално пчеларство"

Детайли за приема на документи

Тема: „Професионално пчеларство"

Дата:  25 янури 2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане:  гр. Хасково, площад „Общински“ – бивша сграда на кино „Клокотница“, зала на ет. 3

Начален час: 18:00 ч.

Краен час: 20:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Хасково, Пчеларско дружество „Източни Родопи“ - гр. Хасково и със специалното участние на г-н Борис Бормалийски – професионален пчелар 

По време на семинара: участниците ще бъдат информирани за съвременните технологични решения в пчеларството, за профилактиката и борбата срещу болестите и неприятелите при пчелите. Освен това ще научат за някои добри практики за стоково производство на пчелен мед и пчелни продукти, за някои конкурентни начини за пазарно присъствие - Организации на производители, Участия в базари и изложения и Къси вериги на доставки.

По време на втората част на събитието присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на земеделските стопани от сектор „Пчеларство“ чрез Стратегическия план за периода 2023-2027 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопанства.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Съвременни технологични решения в пчеларството;
  • Профилактика и борба срещу болести и неприятели при пчелите;
  • Възможности за подпомагане на младите земеделски стопанства по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с експертите от ТОО в гр. Хасково г-жа Недялка Нанева на тел.: 0885 842 195 и г-н Тодор Тодоров на тел.: 0888 005 036; електронна поща: haskovo.m@naas.government.bg 

Програма и покана за събитието може да видите тук

Срок

25 януари 2024

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини