Схема доматен миниращ молец

05юниЦелодневен13окт.Схема доматен миниращ молец(Целодневен) Срокот 05 юни до 13 октомври 2023 г.

Детайли за приема на документи

До 13 октомври 2023 г. Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) ще приема документи по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”. Срокът за отчитане и представяне на документи е  до 31 октомври, а за изплащане на средствата – 15 декември 2023 г.Срокът за отчитане и представяне на документи е  до 31 октомври, а за изплащане на средствата – 15 декември 2023 г.сайта на ДФЗ.

ДФЗ отпуска 500 хил. лв. по схемата за контрол на Доматения миниращ молец тази година. Ресурсът е утвърден с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”.

Подпомагането има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец. Размерът на помощта е до 100% от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии за домати, но не повече от 3 500 лв. на хектар с включено ДДС, годишно.

Указанията по помощта за качени на ТУК

Срок

от 05 юни до 13 октомври 2023 г.

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини