Удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане по Кампания 2023 до 21 юли

21юлиЦелодневенУдължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане по Кампания 2023 до 21 юли(Целодневен: петък)(GMT+03:00) Срок21 юли 2023

Детайли за приема на документи

ПРОЕКТ: До 21 юли 2023 г. земеделските стопани да могат да подават заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания и да правят редакции по вече подадените заявления, се предвижда с предложението за изменение на Наредба № 4 от 2023 г., публикувана за обществено обсъждане.

Целта на предложението е да се даде възможност за кандидатстване на стопани, които да имат и по-голям избор на интервенции за подкрепа. По този начин се предоставя и достатъчно време за запознаване с новите условия и начина на прилагане им. Сред мотивите на министерството за удължаване на срока е, че директните плащания, които са част от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за 2023-2027 г. се прилагат за първа година и е необходимо да се предостави на производителите повече време, за да се запознаят с тях. Нормативната уредба, с която се уредени изискванията, на които ще трябва да отговарят са – Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните и Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план.

Всички заинтересованите страни могат за изразят своите становища по  публикувания проект на изменение на наредбата на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации в срок  до 26 юни 2023 г.

Повече информация може да намерите тук: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-4-120623/

Срок

21 юли 2023

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини