Важни срокове за Eко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал

11авг.ЦелодневенВажни срокове за Eко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал(Целодневен: петък) Срок3 седмици след приключване на кампанията за заявявване 2023

Детайли за приема на документи

Кандидатите по Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП) трябва да спазят няколко важни срока:

– В триседмичен срок след края на срока за подаване на Заявления за подпомагане (21 юли) трябва да бъде представен план за управление на хранителните вещества по образец и копие от дипломата на агронома, който го е изготвил;

– Разходооправдателните документи за закупени почвени подобрители трябва да са издадени от 1 юли на предходната година до 30 юни на годината на кандидатстване;

– От 1 до 31 декември на годината на подаване на заявлението кандидатите за подпомагане представят декларация и опис по образец на разходооправдателните документи – фактури и/или фискални касови бележки – в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Срок

3 седмици след приключване на кампанията за заявявване 2023

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини