Втори прием от помощта за напояване

23окт.(окт. 23)18:4827(окт. 27)18:48Втори прием от помощта за напояване18:48 - 18:48 (27)(GMT+03:00) Срокдо 27 октомври

Детайли за приема на документи

До 27 октомври 2023 г. е отворен втори-допълнителен прием по схемата „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г. Първият прием по схемата се проведе от 21 август до 2 октомври 2023 г. Заявления могат да подадат земеделските стопани, които са пропуснали да кандидатстват в сроковете по първия прием.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“ – ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

​​​​​​Цел на помощта

Настоящата мярка представлява подкрепа за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване.

       Вид и форма на помощта

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – производители на растениевъдна продукция за покриване на част от разходите за напояване  през 2023.

4. Срокове на помощта (изменение м. октомври 2023 г.)

4.1. Срок за подаване на заявленията:

4.1.1. Първи прием: от 21 август до 02октомври 2023 г.

4.1.2. Втори прием: от 23 октомври до 27 октомври 2023 г.

4.2. Представяне на информация по т. 3.4. от настоящия раздел: до 10 ноември 2023 г.

4.3. Срок за изплащане на помощта: до 08 декември 2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 23.10.2023 г.

Краен срок: 27.10.2023 г.

Ukazania_VODA+ZA+NAPOIAVANE_MZH_DFZ_NS_20+10+2023_IZMENENIE+SROKOVE_PUBLIKUVANE.docx

palnomoshtno_FL_Shema+VODA+NAPOIAVANE_2023.doc

palnomoshtno_UL_Shema+VODA+NAPOIAVANE_2023.doc

Срок

до 27 октомври

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини