Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

23юниЦелодневенЗапочнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“(Целодневен: петък) Срок23 юни 2023

Детайли за приема на документи

 Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 7, 7 млн. лв. (7 661 064 лв.) на 553  земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. 
   Общо 935 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката за 2022 г. Финансовата помощ на кандидатите се изплаща поетапно – след приключване на всички проверки, които продължават и в момента.
   Ставките, по които се отпуска помощта са индексирани в съответствие със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Техният размер е разписан в изменението на Наредба № 4 от 2017, обнародвана в „Държавен вестник“ – бр. 51 от 13 юни 2023г.
   Годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“  е:

    • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито – 40,29 евро за животинска единица;
    • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито – 67,14 евро за животинска единица;
    • за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито –  35,99 евро за животинска единица;

   Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“ е:
     
     • за осигуряване на свободна подова площ на закрито – 75,98 евро за животинска единица;
     • за свободно отглеждане на открито – 31,22 евро за животинска единица.

   Обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано. Стопаните могат да получат допълнителна информация в областните дирекции на фонда.

Срок

23 юни 2023

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини