Калкулатор от ДФЗ за семена за Обвързаната Подкрепа

ДФЗ публикува калкулатор за преобразуване на брой семена в грамове в помощ на кандидатите по интервенциите за обвързано подпомагане за зеленчуци

В помощ на земеделските производители, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува електронна таблица – калкулатор за преобразуване на брой семена в грамове, във връзка с използвания посевен материал по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за Кампания 2023. 

Помощната таблица може да бъде използвана от кандидатите по интервенциите за Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони  и патладжан) – (ИЗ-ДККП), Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) – (ИЗ-П), Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и  картофи за нишесте – (ИЗ-КЛЧ), Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) – (ИЗ-МЗДП), Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство – (ИОП).

Калкулаторът за преобразуване на брой семена в грамове е приложим като помощен файл в случаите, в които в документите за посевен материал, количествата на семената или част от тях не са в грамове и/или килограми, а в бройки семена.

Данните за преобразуваните бройки семена в грамове от колоната „Приравнен брой семена към грамове“ на калкулатора, се пренасят в съответната таблица – Таблица 1 – Опис на документите за използваните семена и посадъчен материал, съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба №3 от 10.03.2023 г. или Таблица 2 – Опис на документите за използваните семена и посадъчен материал, съгласно $ 8 от Заключителните разпоредби на Наредба 3 от 10.03.2023г., в зависимост от вида на предоставения документ. Попълненият файл на калкулатора задължително се представя в Областна дирекция на ДФЗ (ОПСМП) по местоживеене/адрес на управление на кандидата, заедно с останалите описи на документите и самите документи за проверка и заверка.

Припомняме, че за да получат субсидия, фермерите следва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества плодове и/или зеленчуци, както и да са представили  документи за използвания посевен и/или посадъчен материал за заявените площи по съответната интервенция от гореизброените. 

Калкулаторът е публикуван и може да бъде изтеглен от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ .  Намира се в съответните секции на интервенциите за Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. 

Related Articles

Eлектронни описи – Обвързана подкрепа

ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) публикува електронни описи по образец за документите, доказващи реализацията на произведената продукция и за документите за сертифицираните и/или стандартни семена и/или посадъчен…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Календар
Субсидии
Видео
Новини