Наръчник за кандидатстване

Наръчник за кандидатстване

*Хоризонтално правило – за едно животно може да бъде получено подпомагане само по една схема за обвързано подпомагане.

 

1. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ (СМлК)

2. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ (ЕЖСК-мляко)

3. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (5-9 ЖИВОТНИ) (СМлК-пл)

4. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЕСОДАЙНИ КРАВИ И/ИЛИ ЮНИЦИ (СМКЮ)

5. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЕСОДАЙНИ КРАВИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ (ЕЖСК-месо)

6. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (10-49 ЖИВОТНИ) (ДПЖ-пл)

7. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ- МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ (ДПЖСК)

8. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА БИВОЛИ (Биволи)

9. СХЕМА ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ГОВЕДА (НЕОБВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОТО) (ПНДЖ1)

10. СХЕМА ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ (ОБВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОТО) (ПНДЖ 3)

 
Календар
Наръчници
Видео