Периодът на задържане на животните е до 29 август (включително) 2022 г. 

За Кампания 2022 периодът на задържане на животните е от 11 юни (включително) до 29 август (включително) 2022 г. Тези дати важат за всички схеми за обвързано подпомагане.

Още публикации от категорията

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (10-49 ЖИВОТНИ)

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски…

Календар
Наръчници
Видео