Периодът на задържане на животните е до 29 август (включително) 2022 г. 

За Кампания 2022 периодът на задържане на животните е от 11 юни (включително) до 29 август (включително) 2022 г. Тези дати важат за всички схеми за обвързано подпомагане.

Прочети още

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Наръчници
Видео