Промени в предварителните регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ „Застъпвания“

В този срок се чистят така наречените „Застъпвания“. Корекциите се извршват в Общинска служба земеделие

Related Articles

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Календар
Субсидии
Видео
Новини