Указания как се генерират възражения срещу проекта на слой „Физически блокове“ за Кампания 2023.

Разясненията се отнасят и за площите, определени като подходящи за косене, съгласно разпоредбите на националното законодателство. Видеото с инструкциите е публикувано в YouTube канала на ДФЗ.


Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да въведат възраженията си през своя индивидуален профил в СЕУ. Документите се подават до 16 февруари 2024 г. по образец, генериран в Системата, до министъра на земеделието и храните чрез областните служби „Земеделие“ към Министерството на земеделието и храните.
Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възраженията, могат да се обърнат за съдействие към областните дирекции и общинските служби по земеделие към МЗХ.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.


Related Articles

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини