Указания за помощта земеделие за преотстъпване на корпоративен данък

Министерство на земеделието и храните е пренотифицирало държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” 

Related Articles

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Календар
Субсидии
Видео
Новини