Украинската помощ за 2024

•    От 20 март: начало на подаване на заявления;
•    До 9 април: край на приема на заявления;
•    до 11 април: срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия;
•    до 22 април: срок за изплащане на помощта.

Допустими кандидати:

Животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.

Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ: 

•    млечни крави, включени в развъдни програми – 230 лв.
•    млечни крави – 160 лв.
•    говеда в планински райони – 160 лв.
•    месодайни крави – 150 лв.
•    месодайни крави, включени в развъдни програми – 200 лв.
•    крави от застрашени от изчезване породи – 200 лв.
•    биволи – 230 лв.;
•    овце и кози, включени в развъдни програми – 35 лв.
•    овце и кози в планински райони – 27 лв.
•    овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овцемайки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 27 лв.
•    овце и кози от застрашени от изчезване породи – 27 лв. 

Размер на помощта за едно пчелно семейство: 

•    пчелно семейство – 10 лв 

Размер на помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза и тютюн: 

•    ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини, сливи и десертно грозде (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 260 лв./ха; 
•    домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 370 лв./ха; 
•    пипер полски (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 700 лв./ха; 
•    картофи – 1 320 лв./ха; 
•    лук, чесън (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 320 лв./ха; 
•    моркови, зеле, дини и пъпеши (в т.ч. и площите в по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 200 лв./ха; 
•    домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 30 000 лв./ха 
•    домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 3 000 лв./ха 
•    винено грозде – 400 лв./ха; 
•    маслодайна роза – 880 лв./ха; 
•    тютюн – 550 лв./ха. 

Размер на помощта за пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица:

•    земеделски стопанства, които са заявили площи до 300 ха включително – 100 лв./ха;
•    земеделски стопанства, които са заявили площи над 300 ха до 600 ха включително – по 100 лв./ха за първите 300 ха включително и по 50 лв./ха за над 300 ха;
•    земеделски стопанства, които са заявили площи над 600 ха – до 1 000 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха за първите 300 ха включително, по 50 лв./ха за площите над 300 ха до 600 ха включително и по 25 лв./ха за площите над 600 ха до 1 000 ха включително. 

Прочети още

Започва и изплащането на държавната помощ заради войната с украйна

 Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати 62 259 397,88 лева на земеделски стопани от сектори „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, „Лозаро-винарски“ сектор и „Оранжерийно производство на зеленчуци“ по…

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Календар
Субсидии
Видео
Новини