Вижте какви промени се предлагат за обвързаната подкрепа в животновъдството

На база млечната продуктивност на породите животни, включени в развъдни програми, промените предвиждат следното: 

  • Млечни крави в развъдни програми – от 4 000 кг на 4 200 кг
  • Млечни крави от застрашени от изчезване породи – от 2 000 кг на 2100 кг
  • Млечни крави, стокови (без породи) – от 2 000 кг на 2100 кг

Промени при месодайните породи в необходимите количества животни за реализация за обвързаното подпомагане:

  • Месодайни крави в развъдни програми – от 0.4 животни на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца
  • Месодайни крави от застрашени от изчезване породи – от .025 животни на 0.4 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца
  • Месодайни крави, стокови(без породи) – от 0.3 на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца.

При биволите в развъдни програми, промените предвиждат изискуемите количества мляко да се променят от 400 кг на 420 кг, съобщи още Стоянова. 

Овце и кози в развъдни програми от породи за мляко промените предвиждат следното: 

За овце – най-малко 100 кг мляко за овца-майка;

За кози – най-малко 250 кг мляко за коза-майка.

При овцете и козите в развъдни програми от породите за месо е необходима реализацията на:

1 бр. агне/яре (родени в стопанството) на допустимо за подпомагане животно.

Породите овце и кози, застрашени от изчезване, заглавието на интервенцията се променя на: „Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми“, и е необходима реализацията на:

най-малко 40 кг мляко от овца-майка / 60 кг. мляко от коза-майка или 0,25 животни, родени в стопанството на възраст до 12месеца. 

Прочети още

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Важни срокове ДФЗ

Важни срокове от Държавен фонд земеделие за периода от 21.07.2023 – 31.01.2024 Важни срокове по директни плащания за кампания 2023 ИНТЕРВЕНЦИЯ ВИД ДОКУМЕНТ СРОК ЗА…

Календар
Субсидии
Видео
Новини