Започва и изплащането на държавната помощ заради войната с украйна

 Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати 62 259 397,88 лева на земеделски стопани от сектори „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, „Лозаро-винарски“ сектор и „Оранжерийно производство на зеленчуци“ по първата извънредна финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна.

   Свиневъдите получават 24 999 854,48 лв. На птицевъдите са изплатени 24 999 827,26 лв. 6 259 815,75 лв. е преведената финансова помощ на производителите на оранжерийни зеленчуци, от които 5 007 856,29 лв. са изплатени за отопляеми оранжерии и 1 251 959,46 лв. за неотопляеми оранжерии. На лозаро-винарите са преведени 5 999 900,42 лв.

   ДФ „Земеделие“ извърши своевременно административните проверки и тези на място, като е спазен крайният срок за изплащане на помощта до 30 септември 2022 г., съгласно Делегиран Регламент 467 от 23 март 2022 г. Припомняме, че в периода на приема 29.07.-17.08.2022 г. са подадени общо 1722 заявления. 76 са подадените заявления за сектор „Свиневъдство“ за свине майки и прасета за угояване. 264 за сектор „Птицевъдство“ за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици. 695 – за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде и за оранжерийно производство на зеленчуци – 696. В 9 заявления е кандидатсвано за подпомагане в повече от един сектор.

   Ставките, при които е разпределена извънредната финансова помощ са определени със заповед на министъра на земеделието. Определената от Европейската комисия помощ за България от 10,6 млн. евро, беше допълнена от националния бюджет до 62,2 млн. лева.

   Утре започва изплащането на средства по държавната помощ заради войната в Украйна с утвърден бюджет от 426 млн. лева. Припомняме, че помощта е разпределена в следните направления:

       Едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства – 204 000 000 лв.;

    Плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини полски, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн – 222 000 000 лв.

   В случай на наличие на остатък от ресурса в размер на 426 млн. лв., същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление след извършване на последващия контрол през месец декември тази година.

Related Articles

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Календар
Субсидии
Видео
Новини