Земеделска ентомология

Ново в каталога на Виденов и син -> Земеделска Ентомология

автори: проф. д-р Ангел Харизанов

проф. д-р Вили Харизанова

В общата част са описани анатомията, физиологията и биология на насекомите, които вредят на земеделските култури. Дадени са методите за наблюдение и установяване на числеността на неприятелите.

Методи за контрол на неприятелите. 

Интегрирана растителна защита. 

Систематика на насекомите

В специалната част са разгледани вредителите по култури и е дадена информация за борба с тях.  

Виж съдържанието на книгата ТУК

Related Articles

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Втори прием за зимни пръскания 2024

2024 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната…

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Календар
Субсидии
Видео
Новини