Земеделска ентомология

Ново в каталога на Виденов и син -> Земеделска Ентомология

автори: проф. д-р Ангел Харизанов

проф. д-р Вили Харизанова

В общата част са описани анатомията, физиологията и биология на насекомите, които вредят на земеделските култури. Дадени са методите за наблюдение и установяване на числеността на неприятелите.

Методи за контрол на неприятелите. 

Интегрирана растителна защита. 

Систематика на насекомите

В специалната част са разгледани вредителите по култури и е дадена информация за борба с тях.  

Виж съдържанието на книгата ТУК

Прочети още

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини