Заличена е забраната за употреба на ПРЗ от 2023 г. при операцията за отглеждане на устойчиви сортове с разрешени биопрепарати

При интервенцията Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство, основните промени включват увеличаване на максимално допустимата площ до 600 ха…

Втори прием за зимни пръскания 2024

2024 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната…

Опис заменя представянето на фактури за купените семена и посадъчен материал по обвързаната подкрепа

При интервенциите за плодове и зеленчуци изискването за предоставяне на документи за закупени семена и посадъчен материал се заменя с изискванията земеделският стопанин да предоставя…

График за провеждане на информационни срещи със земеделските производители в страната за кампания 2024

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИКАМПАНИЯ 2024 3 Плевен  13 май 2024 10:00 ч пл. „Възраждане“ №1, Областна администрация Плевен, Зала „Плевен“ 4…

Календар
Субсидии
Видео
Новини