За нас

Календар за субсидии е приложение за мобилни телефони и компютри, което има нелеката задача да информира земеделските стопани в България за сроковете и начините за кандидатсване за Директни плащания и Еропейски земеделски програми по стратегическия план.

Дата

Заглавие

Публикувано

май

15майЦелодневен15юниЗастаховане на реколтата от гроздеЗа застраховане на реколтата гроздопроизводителите ще могат да подават заявления от 15 май до 15 юни 2024 г.(Целодневен)(GMT+03:00) Срок15 май до 15 юни 2024 г.

20апрЦелодневен31майИзплащане Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци (ПиЗ)(Целодневен)(GMT+03:00) Срок20 април-31 май


Календар
Субсидии
Видео
Новини