Приеми

Активни приеми

Няма приеми

Предстои Следващ прием след

01мартЦелодневен10Изплащане на Преходно национално доплащане за тютюн (ПНДТ)(Целодневен) Срок1-10 март

февруари, 2024

Календар
Субсидии
Видео
Новини