Документи пререгистрация ЗП

Регистрация на земеделски производители

Електронен вариант на Анкетна карта и Анкетен формуляр за попълване от земеделските стопани при регистрацията/пререгистрацията им (32 bit)

ZIP файл, 674,5 KB, качен на 02.04.2021zip document

Електронен вариант на Анкетна карта и Анкетен формуляр за попълване от земеделските стопани при регистрацията/пререгистрацията им (64 bit)

ZIP файл, 710,2 KB, качен на 02.04.2021zip document

Образец на Декларация за извършване на дейности с първични фуражи за попълване от земеделския стопанин

PDF файл, 287,0 KB, качен на 16.02.2021pdf document

Образец на Анкетна карта за попълване от земеделския стопанин

PDF файл, 175,3 KB, качен на 16.02.2021pdf document

Образец на Анкетен формуляр за попълване от земеделския стопанин

PDF файл, 355,8 KB, качен на 16.02.2021pdf document

Инструкция за попълване на таблица 2 от Анкетния формуляр

XLSX файл, 18,9 KB, качен на 15.02.2019

Още публикации от категорията

Кандидатите за Директни плащания 2023 трябва да имат регистрация в СЕУ на ДФ Земеделие

С промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), в сила от 1 януари 2023 г., всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в СЕУ, където ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите по отношение на подпомагането.

Пчеларска програма

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 15 август,…

Календар
Наръчници
Видео