Related Articles

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Наръчник за изпълнение на ДЗЕС

Наръчник за практическото приложение на стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) публикува Министерството на земеделието и храните. 

Календар
Субсидии
Видео
Новини