Еко-ПЗП

14авг.ЦелодневенЕко-ПЗП(Целодневен: понеделник) Срок14 август 2023 г.

Детайли за приема на документи

ЕКО СХЕМА ЗА ЕКСТЕНЗИВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИТЕ ПЛОЩИ

План за паша и копие от диплома на ветеринарен лекар, зооинженер или агроном издал документаа, подписал документа трябва да се зареди в СЕУ.

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ – 14.08.2023 г. (понеделник)

Срок

14 август 2023 г.

Приложение от NivaBG.com

Календар
Наръчници
Видео