От 1 до 15 декември се приемат заявления по лозарските мерки

01дек.Целодневен15От 1 до 15 декември се приемат заявления по лозарските мерки(Целодневен) СрокДо 15 декември 2023

Детайли за приема на документи

Интервенциите „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“. Кандидатите от лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на ДФЗ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Срок

До 15 декември 2023

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини