юли, 2024

Застраховане на селскостопанска продукция

31юлиЦелодневенЗастраховане на селскостопанска продукция

Детайли за приема на документи

Помощ при застраховане на селскостопанска продукция ДФЗ ще поема част от разходите за премиите.

За тази година утвърденият бюджет е 3 млн. лв. Максималната подкрепа от ДФЗ е до 70% от премията, а за зърнени култури - до 50%.

Срок

31 юли 2024 г.

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини