Животновъдите разсрочват кредитите си към ДФЗ

08ное.Целодневен30Животновъдите разсрочват кредитите си към ДФЗ(Целодневен) Срокдо 30 ноември 2023

Детайли за приема на документи

Кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните си от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) през периода 2008-2012 г., се отсрочват с една година. Това реши на своето редовно заседание Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ).

Удължаването на периода за погасяване на задълженията на стопаните е по искане на браншовите организации във връзка с продължаващата икономическа криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, която се отразява особено сериозно върху селското стопанство, като едни от най-сериозно засегнатите са малките и средните предприятия.

Животновъдите могат да подават заявления за отсрочване на задълженията си в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 13 ноември до 30 ноември 2023 г. От тази възможност могат да се възползват кредитополучатели с отсрочени кредити до 27 ноември 2023 г. както следва:
• Птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.
• Свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.
• Животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Заемите, които стопаните дължат на ДФЗ, трябва да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на Фонда най-късно до 31.01.2024 г. Размерът на лихвата е 4.5%.

Срок

до 30 ноември 2023

Приложение от NivaBG.com

Календар
Наръчници
Видео