Опис заменя представянето на фактури за купените семена и посадъчен материал по обвързаната подкрепа

При интервенциите за плодове и зеленчуци изискването за предоставяне на документи за закупени семена и посадъчен материал се заменя с изискванията земеделският стопанин да предоставя опис, заверен от агроном, като при подаване на описа се изисква и представяне на копие на дипломата на агронома, поставил подпис под описа.

Описът трябва да съдържа всички документи, сертификати, официални етикети, фактури и опаковки за използваните сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, съобразно минималните разходни норми за единица площ.
Описът трябва да бъде представен от стопаните до 31 януари, следващ годината на кандидатстване.

Като допълнителна опция/алтернатива се предвижда да бъде запазено и правилото, което важеше през Кампания 2023, да бъдат предоставяни фактури за закупени семена и посадъчен материал, издадени на името на бенефициента. 
Земеделските стопани ще бъдат задължени при подаването на опис да съхраняват и представят посочените в описа документи при проверка на място.

Изключение се прави, когато произвежда стандартен посадъчен материал за собствени нужди. 

Related Articles

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини